Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Виробництво пива в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Виробництво пива в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4

За відомого вмісту екстракту і етилового спирту, можна знайти кількість вуглекислого газу у пиві.

Об'єм і масу вуглекислого газу у пиві за даної темпера­тури і даного тиску можна розрахувати за таблицею 1.

Таблиця 1

Розчинність СО2 у воді і етиловому спирті за різних тем­ператур і барометричного тиску 760 мм рт. ст.

Температура

°С

Мілілітри СО2 на кожен мілілітр рідини

Температура

°С

Мілілітри СО2 на кожен мілілітр рідини

Вода

Спирт

Вода

Спирт

0

1.7967

4.3295

16

0.9753

3.1438

1

1.7207

4.2368

17

0.9519

3.0908

2

1.6481

4.1466

18

0.9318

3.0402

3

1.5787

4.0589

19

0.9150

2.9921

4

1.5126

3.9736

20

0.9014

2.9465

5

1.4497

3.8908

21

0.8900

2.9034

6

1.3901

3.8105

22

0.8860

2.8628

7

1.3339

3.7327

23

0.8710

2.8427

8

1.2809

3.6573

24

0.8630

2.7890

9

1.2311

3.5844

25

0.8560

2.7558

10

1.1847

3.5140

26

0.8505

2.7251

11

1.1416

3.4461

27

0.8460

2.6969

12

1.1016

3.3807

28

0.8420

2.8711

13

1.0653

3.3177

29

0.8390

2.6478

14

1.0321

3.2573

30

0.8370

2.6270

15

1.0020

3.1993

     
             
< /p>

Скористаємося даними таблиці 1 для визначення кількості вуглекислого газу у пиві, яке містить 4,63% екстракту і 3,65% спирту за температури пива 4 °С і тиску у лагерному танку 1,47 бар (1,5 атм).

Об'єм, що займає спирт:

V=P/d=3,65/0,794=4,6см3

Із таблиці 1 видно, що 1 см3 спирту за 4 °С містить 3,9736 см3СО2.

Отже, за тиску 0,98 бар буде утримано спиртом СО2:

3,9736*4,6=18,28 см3.

Тепер підрахуємо кількість СО2, що утримується за таких самих умов водою.

Кількість води у 100 г даного пива:

100-(3,65+4,68)=91,72г.

спирт екстракт

1 см3 води утримує за 4 °С 1,5126 см3 СО2> Отже, водою буде утримана така кількість СО2:

1,5126-91,72=138,74 см3.

Спиртом і водою разом утримується:

18,28+138,74=157,02 см3.

Згідно з законом Генрі, розчинність СО2 за абсолют­ного тиску 1,5 бар буде у 1,5 раза більша, що становитиме для даного прикладу:

157,02-1,5=235,5 см3.

Кількість розчиненого СО2 виразимо у відсотках за масою. За таблицями Landolt’a маса 1 л СО2 за 0 °С і тиску 760 мм рт. ст. (8356 Н/м2) дорівнює 1,9769г.

Масова частка СО2 у нашому прикладі становить:

0,2355-1,9769=0,465 г, або 0,465%.

План:

Вступ.

1. Вимоги до сировини та матеріалів

2. Солодовирощування

3. Приготування сусла

4. Бродіння та Заброджування (витримування)

5. Фільтрування і розлив пива

6. Обробка пива адсорбентами

7. Запобігання окисним, процесам у пиві

8. Стабілізація пива

9. Знепліднення пива

10. Карбонізація пива

Список використаної літератури

Список використаної літератури:

1. Ляшенко Е. С., Мелетьев А. Е. Влияние УЗ обработки семенных дрожжей на процесс сбраживания сусла темных сортов пива//Пищпром – 1986. - №1. – С.27 – 30.

2. Покровская Н. В., Каданер Я. Д. Биологическая и коллоидная стойкость пива. – М.:Пищпром, 1978. – 272 с.

3. Булгаков Н. И. Биохимия солода и пива. – М.: Пищпром. 1976. – 339 с.

4. Достижения в технологии солода и пива/И. Г. Лернер, Д. Б. Лифшиц, М. Нентвикова и др. – М.: Пищпром. – Прага СНТЛ, 1980. 338 с.

5. Колотуша П. В., Домарецкий В. А. Интенсификация солодовенного производства. К.: Техника, 1977. – 158с.

6. Мальцев П. В. Технология бродильных производств. – М.: Пищпром, 1980. – 547с.

7. Технологическое проектирование солодовенных и пиво-безалкогольных заводов/П. В. Колотуша, Н. А. Емельянов, В. А. Домарецкий и др. – К.: Вища шк., 1987. – 256с.

8. Технологическое оборудование предприятий бродильной промышленности/ В.И. Попов и др. – М.: Лег.и пищ пром, 1983 – 464с.

9. Технология пивоваренного и безалкогольного производства/ В. А. Домарецкий. К.: Вища шк., 1986. – 191с.

10. Технология солода /Пер. с нем. А. М. Колашниковой., под ред. И. М. Грачевой. М.: пищпром 1980. – 523с.

11. Фізико-хімічні методи обробки сировини та продуктів харчування /Соколенко А. І. Костін В. Б. Васильківський К. В. Шевченко О. Ю. И др. – К. 2000, - 350 с.

 

Реферат на тему: Виробництво пива в УкраїніПопулярні роботи

Останні реферети