Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Економіка Франції. Погляд з України

Индекс материала
Реферат на тему: Економіка Франції. Погляд з України
Страница 2
Страница 3
Страница 4

 

 

 

Реферат на тему: Економіка Франції. Погляд з України

 

 

 

 

ПЛАН

ВСТУП. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА.

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

1) Сільське господарство.

2) Лісництво.

3) Рибальство.

4) Промисловість.

5) Фінансові послуги та страхування.

6) Транспорт.

7) Туристичні послуги.

8) Третинний сектор (сфера послуг).

ІІ. Зовнішньоекономічна діяльність та зовнішня торгівля.

1) Зовнішньоекономічна діяльність.

2) Зовнішня торгівля.

Висновки.

Вступ. Загальна характеристика.

Франція є одним з показових прикладів стабілізації економіки за рахунок державного впливу, що, у свою чергу, є досить характерним для країн з розвинутою економікою. Водночас, в економіці країни є достатньо особливостей, які заслуговують на дослідження і застосування на практиці іншими країнами, в тому числі Україною.

Франція- високорозвинута індустріально-аграрна держава, одна з «великої сімки» найрозвинених країн світу. В цій країні найбільш високий рівень участі держави в господарських процесах. Особливістю економіки є високий ступінь розвитку державно-монополістичного устрою.

За рівнем промислового виробництва Франція також займає одне з провідних місць. Основні галузі промисловості: машинобудування, авіакосмічна галузь (друге місце за експортом серед країн Заходу), хімічна промисловість (четверте місце в світовому експорті), автомобільна галузь (третє місце в світі за випуском), харчова промисловість (друге місце за експортом в світі після США), радіоелектроніка, інформатика, кораблебудування. електротехнічна галузь, металургія, атомна енергетика, гірнодобувна промисловість. Франція протягом століть була передовою аграрною країною. На сучасному етапі в її розпорядженні багатогалузеве високопродуктивне сільське господарство. Значний дохід державі приносить рибальство. Розвинуто також лісництво. В південно-західній частині біля Бордо знаходяться родовища нафти. Франція займає перше місце в Європі за кількістю атомних електростанцій. Країна має високий науково-технічний потенціал. Біля половини населення працює в сфері послуг - торгівлі, медицині, фінансовій справі, туризмі. Країна має розвинуту туристичну галузь, телекіноіндустрію. Біля 30% національного доходу витрачається на соціальні потреби.

Країна займає четверте місце за показниками ВВП серед країн світу. В 1997 році країна мала торгівельне сальдо 173,4 млн. франків (28,9 млн. дол.); займала четверте місце за обсягом експорту товарів та друге місце по послугам та с\г в світі. Вона є лідером за виробництвом та експортом с\г продукції в Європі. Біля 60% її торгівлі складає торгівля з країнами ЄС.

Франція має такі основні показники соціально-економічного розвитку в 1998 році (темпи приросту, % до попередньому року)­­:

 

ВВП

3,2

Промисловість

0,9

Безробіття

11,6

Ціни споживання

0.4

Дефіцит держ. Бюджету

-0,3

Держ. борг(% до ВВП)

58,5

ВВП є одним з головних показників економічної потужності країни. Досліджуючи динаміку ВВП Франції за останні 30 років, можна сказати, що незважаючи на спади та підйоми в цілому спостерігається тенденція до зростання. Різниця між ВВП 1970 року та ВВП 1999 року складає 1293, 3486 млрд. дол. Найбільше ВВП було в 1996 році: 1538,793 млрд. дол. Найбільша рецесія спостерігалась з 1996 на 1997 рік: падіння ВВП складало 146,337 млрд. дол. Найбільш суттєві підйоми спостерігалися з 1985 на 1986 рік, з 1989 на 1990. Останній підйом було відмічено з 1994 на 1995 рік; різниця в ВВП 204,115млрд.дол.

 

 

 

Експорт складає 26,6% ВВП, а імпорт 22,8%.

Динаміка ВВП Франції з 1970-2000(дані в млрд. дол.)

1970

142,8684

1985

523,0965

1971

159,5829

1986

731,9114

1972

195,8447

1987

887,8554

1973

253,7366

1988

962,3294

1974

270,9105

1989

965,2341

1975

342,3395

1990

1195,438

1976

354,0692

1991

1201,008

1977

390,9752

1992

1322,212

1978

483,6109

1993

1249,656

1979

583,1809

1994

1330,979

1980

664,5941

1995

1535,094

1981

582,3421

1996

1538,793

1982

551,729

1997

1392,456

1983

525,6976

1998

1432,68

1984

499,1256

1999

1436,217

   

2000

1493,832

< /p>

І. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

1) Сільське господарство.

Франція протягом століть була провідною аграрною державою. Зараз в її розпорядженні багатогалузеве високопродуктивне сільське господарство. Біля 34% всієї площі Франції є землі, які обробляються, біля 6% працюючих зайнято у с/г, включаючи лісництво та рибальство. Провідне місце в цій галузі зараз займають великі господарства (площею по 20-100 га). С/г демонструє нам тенденцію до концентрації. В 1970-1990 кількість приватних господарств перевищувала 1,6 млн., вже в 1997 році ця цифра скоротилася до 730 тис. За об'ємом продукції країна займає третє місце в світі (після США та Канади) та перше місце в Західній Європі. Франція є найбільшим на континенті виробником зернових, вершкової олії, яловичини та сиру.

Провідною галуззю с/г вважається тваринництво. Кількість голів крупної рогатої худоби складала в 1997 році 21,6 млн. Крупна худоба в більшості вирощується в Британі, Луарі, Нижній Нормандії та Оверні. Під кормовими засіяно 36% усіх пахотних земель. Біля 13,5 млн. голів свиней вирощують в західних районах Франції, задовольняючи цим 98% потреб країни. На вирощуванні овець (10,3 млн. голів) спеціалізується район середніх Піреней.

Зернові культури займали в 1997 році 50% с/г виробництва Франції, включаючи біля 30 млн. тон пшениці, 7,6 млн. ячменя. Загальна кількість продукції зернових досягнула в 1997 році 55 млн. тон (загальносвітове виробництво зернових біля 2 млрд. тон); це зробило Францію лідером у вирощуванні зернових культур серед країн Зах. Європи. Зернові вирощуються по всій території країни. Франція також найбільший виробник кукурудзи в країнах ЄС з врожаєм в 13 млн. тон. Вирощується також соняшник та соя для виробництва олії. Франція вирощує біля 4,6 млн. цукрового буряка, що складає чверть від виробництва Європи. Займає третє місце в Європі за вирощуванням овочів (томати, морква, різні вили салатів). Франція славетна своїми виноградниками, вона є світовим лідером в виробництві високоякісного вина (біля 6 млрд. літрів на рік).

Модернізація с/г та його прискорена механізація, впровадження новітніх технологій безпосередньо в виробництво с/г продукції, зробили необхідне в реструктуризації цієї галузі, найбільш розумному використанні пахотних земель та підвищенні врожайності протягом останніх років. Франція займає провідне місце серед країн Зах.Європи та світу за виробництвом головної с/г продукції. Країна майже на 100% забезпечує свою харчову промисловість та вдало конкурує з іншими країнами на міжнародних ринках.

2) Лісництво

Ліса в Франції займають площину, яка дорівнює 15 млн. гектар, 27,4% всієї території країни. Це виводить Францію на третє місце серед країн ЄС за площею вкритою лісами після Скандинавських країн. Ліса в особливості домінують в південно-західних та гірських районах. Площа засаджена лісами збільшилася з1945 року на 35% та продовжує збільшуватися на 30 тис. гектар щорічно. 2/3 лісів листяні, решта- хвойні. Державне Лісниче Міністерство володіє 1750000 га, 2850000 га керують місцеві органи влади, власниками 10500000 га є приватні особи. На 64% ліса складаються з дубів, букового дерева та тополя. В середині 90-х виробництво деревини було 44,8 млн. кубометрів на рік. Виробляється: папір та картон, меблі, важливим також є виробництво резини, скипидару та пропкової продукції.

3) Рибальство

Франція займає четверте місце серед країн Зах. Європи за тоннажем ловлі риби після Данії, Іспанії, та Великобританії. Вилов риби досягав в 1997 році 860 тис. тон. Види: осетрина, сардина, лосось, сайда та креветки.

4) Промисловість

Обробна промисловість Франції є конкурентноздатною як за параметрами обсягу та різноманітністю, так і за якістю продукції в порівнянні з іншими країнами Західної Європи. Біля 29% робочої сили зайняті в промисловому виробництві. Провідними галузями є: харчова промисловість, транспортне обладнання, електричні та неелектричні вироби, металеві вироби. Провідною галуззю важкої промисловості є автомобілебудування. У 1997 році випускалося біля 3.6 млн. легкових автомобілів. Річний оборот у цій індустрії складав у 1997 році приблизно 33.6 млн. франків ($65.6 млн.). Взагалі Франція є третім найбільшим експортером автомобілів у світі, а у 1997 році прибуток цього сектору становив 29 млн. франків ($4.8млн.). PSA (Peugeot-Citroen) та Renault (націоналізована) займають відповідно восьме та дев'яте місце за виробництвом автомобілів в світі.

Франція залишається однією з провідних країн за виробництвом літаків та зброї. Аерокосмічна промисловість сконцентрована більшістю в Парижі та південно-західній Франції (Тулузі та Бордо); в галузі зайняті 100тис. робітників та включає багато державних авіакомпаній (Aérospatiale, Snecma). Значні інвестиції, яких потребує ця галузь зумовлюють співробітництво французьких компаній, що виробляють літаки, з американськими.

Космічна промисловість Франції, незважаючи на конкуренцію з боку США, Росії та Китаю, має достатню кількість замовлень ще на декілька років.

В 1997 році Франція входила в п'ятірку країн найбільших експортерів зброї. В цій галузі зайнято 320 тис. робітників та сальдо торгівельного балансу складало 13 млрд. франків. Галузь є залежною значною мірою від держави. Протягом останніх років цей сектор зазнає конкуренції з боку виробників Бразилії та Китаю та скорочується за рахунок світової тенденції до роззброєння.

Що стосується кораблебудування, то ця галузь має тенденцію до скорочення своєї діяльності, причиною чого є висока конкурентна боротьба на світовому ринку кораблебудування (головний конкурент- Азія). Але ж провідним виробником лайнерів та метанових танкерів є компанія Chantiers de l’Atlantique, що знаходиться у Сент-Назарі. Річний оборот галузі 1997року - .6 млрд. франків ($1.6 млрд.)

Сталева промисловість Франції, з виробництвом 18 млн. тон у 1997 році, займає 11 місце в світі (вона випереджає Німеччину та Італію). Але виплавка сталі скорочується, бо продукція промисловості зазнає конкуренції з боку виробів з алюмінію та пластику. Сталева промисловість сконцентрована на півночі Франції, біля порту Dunkirk.

Виробництво алюмінію було ще недавно сконцентровано в Альпах та Піренеях біля гідроелектростанцій, але останніми роками базується в портових районах, більш зручних для отримання постачання бокситів з Австралії, Африки та Бразилії. Найбільш потужніша фабрика в Європі розташована в Дункірку біля атомної електростанції Гравелайн; вона є частиною холдінгу Печині, який було приватизовано наприкінці 1995 року (найбільша компанія в світі в цій галузі).

Хімічна промисловість Франції займає четверте місце в світі за обсягом. Її оборот досягнув в1997 році 400 млрд. фр. франків ($72млрд.). В цьому секторі зайнято біля 300 тис. робітників. Це сектор, який постійно потребує великих капіталовкладень та масштабних науково-технічних розробок; це досить концентрована галузь в якій домінують декілька найбільших корпорацій: Rhone-Poulenc, Elf-Atochem, Air Liquide.

Енергетика. Франція не дуже багата на природні ресурси, але все ж таки 51,4% енергії, яка споживається виробляється усередині країни. Все це завдяки виробництву атомної енергії. Перша нафтова криза 1973 року змусила керівництво Франції змінити курс енергетичної політики та сприяти різного роду програмам атомної енергетики. Витрати на закупку нафти впали з 187 млрд. в 1985 році до 5 млрд. в 1995 році.

Споживання енергії:

Нафта 40,5%

Електроенергія 37,5%

Газ 13,6%

Вугілля 6,6%

Відновлена енергія 1,8%

Франція - місце розташування двох великих нафтових компаній Compagnie francaise des petroles та Elf, які не тільки значною мірою впливають на нафтовий сектор Франції, але й добре відомі на міжнародних ринках.

В виробництві електроенергії частка атомної енергії складала в 1997 році 77%, і це забезпечувало потреби країни в електроенергії більш ніж на 40%. 13% електроенергії було вироблено з допомогою гідроелектростанцій та 10% з допомогою вугілля, нафти та газу. Франція виробила в 1997 році 488,9 млрд. кіловат. Країна експортує електроенергію в сусідні Європейські країни.

Інжиніринг. В цьому секторі зайнято біля 1,5 млн. чоловік; його оборот складає 600 млрд. франків (%120 млрд.). В цій галузі домінують дві великі корпорації Bouygues та SGE (найбільші в Європі), які останніми роками прискорюють свій шлях до концентрації. Ці фірми працюють як на внутрішньому ринку (розробка автобанів, інфраструктури для швидких потягів, атомних електростанцій та більшості конструкторських проектів), так і за межами Франції (Університет Рійяд в Саудівській Аравії), незважаючи на конкуренцію з боку нових індустріальних країн. На противагу структурам інших галузей, інжинірингом займається в Франції біля 30 тис. малих та середніх фірм. Діяльність цього сектору тісно пов'язана з економічною ситуацією в країні, державними контрактами та будуванням.

Франція займає четверте місце, як експортер споживацьких товарів. В 1997 році прибуток фармацевтичної, парфумерної та косметичної галузей (біля 200 тис. зайнятих) становив 34 млрд. франків (7.6 млрд. дол.). В фармацевтичній галузі діють такі великі групи, як Rhone-Poulenc Sante, Merirux Sanofi (частина Elf-Aquitaine) разом з багатьма малими та середніми підприємствами та представництвами зарубіжних компаній. Французькі парфумерні та косметичні фірми дуже відомі на міжнародній арені, їх численний список очолює фірма Лореаль, найбільша косметична корпорація світу. Французький експорт продукції цієї галузі приніс в 1997 році біля 26 млрд. франків прибутку.

В текстильній промисловості та виробництві одежі зайнято біля 300 тис. чоловік; річний оборот 180 млрд. франків (36 млрд. дол.). В текстильній промисловості домінують такі компанії як Chargeurs-Textiles, VEV, DMC. Останні 10-15 років текстильні підприємства почали процес фінансової та технічної концентрації та інвестують багато в модернізацію свого обладнання. Пошиттям одягу займаються численні малі та середні підприємства, які більшістю розташовані в районах великих метрополій. Галузь, яка потребує затрат ручної праці, зараз інтенсивно механізується.

Значні прибутки також приносить Висока мода. Франція завжди була і залишається батьківщиною світової моди, з такими ім'ями як Yves Saint-Laurent, Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Pierre Cardin та Christian Lacroix. Їх колекції представляються декілька разів на рік, більшість продукції експортується. Індустрія моди тісно пов'язана з виробництвом парфумів та ювелірних виробів.

5) Фінансові послуги та страхування

Французький франк поки що залишається національною грошовою одиницею Франції (дорівнює 100 сантимам). Можна сказати, що валюта Франції досить стабільна. Інфляційні процеси - дуже повільні. 1998 рік - рівень інфляції не перевищував 1%, 1999 рік-0,8%. Такий рівень інфляції вдається втримувати, в більшій мірі, завдяки відносно низьким цінам на сировинні товари.

Французька банківська система грає дуже важливу роль в економіці країни. Оборот акцій на Фондовій біржі в Парижі складав в 1997 році 3073 млрд. франків ( 512 млрд. дол.), це складало 39% ВВП та зробило Францію сьомою країною в світі за цим показником. Рівень капіталізації склав 78%.

Вже багато років французька банківська система має міжнародне значення; і це засвідчує кількість французьких кредитних установ за кордоном та кількість зарубіжних представництв в Франції. Багато французьких установ виділяються серед інших міжнародних банків за своїм власним капіталом у формі акцій, об'ємом їх резервів та за кількістю представництв у різних частинах світу. На перше січня 1997 року 46 французьких банків були представлені в 127 країнах світу. Було біля 300 відділень (69 в країнах Європейського Союзу та 231 в країнах Третього світу), 490 дочірніх компаній та інституцій, акції яких мали французькі банки, 425 офісів, які представляли інтереси банків Франції. Французька банківська система також завжди була відкрита для іноземних інвесторів.

Фінансовий ринок Парижу - ринок пристосований для будь-якого продавця; він пропонує увесь спектр послуг, як для повсякденних, так і для довготермінових угод. Фондовий ринок один з найбільших в світі. Останніми роками ринок було модернізовано, і зараз він не має жодних технічних, фіскальних чи встановлених законом перепон на шляху до міжнародного руху гарантій та капіталу. Париж пропонує іноземним інвесторам цілий ряд ринків та продуктів, але за умов гарантії повної безпеки та прозорості. Курс 40 принципових ринків відображається в індексі САС. З 1996 року запроваджено так званий Новий Ринок, ціль якого сприяти розвитку малих та середніх компаній. Ринок облігацій- найбільший фінансовий ринок Франції. В фінансовій сфері Франції зайнято біля 10% всіх працюючих.

Чотири французьких банки входять в список 25 найбільших в світі: Credit Agricole, Groupe des Caisses d'Eparagne, Banque nationale de Paris та Compagnie financiere de Paribas.

Сектор страхування Франції пропонує біля 200 тис. робочих місць. За об'ємом він четвертий в світі, з оборотом в 950 млрд.франків (158,3 млрд. дол.) в 1997 році. Сектор страхування включає біля 600 компаній. 20 компаній спеціалізуються на перестрахуванні. Страхування здоров'я та життя мають тенденцію до зростання. Франція має три страхові компанії, які входять в десятку найбільших Європейських страхових компаній ( UAP, AXA, AGF).


Популярні роботи

Останні реферети