Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань в Україні - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань в Україні
Страница 2
Страница 3
Страница 4
/p>

З таблиці 4 видно, що найбільшу суму річної амортизації нараховано в першому році експлуатації об’єкта основних засобів – 1800 грн., у кожному наступному році сума амортизації зменшується порівняно з поперднім роком (графа Д таблиці 4). Залишкова вартість зменшується на суму нарахованої амортизації до досягнення ліквідаційної вартості.

Суму числа років корисного використання об’єкта можна розрахувати, використовуючи формулу:

               
 

Сума

числа років корисного використання об’єкта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Це можна перевірити на розглянутому прикладі 4:

( 4 х (4 + 1)) / 2 = 10

3.5. Виробничий метод

Виробничий метод нарахування амортизації ОЗ – це метод, за яким «місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) і виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, що амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство передбачає зробити (виконати) із використанням об’єкта основних засобів.”

Цей метод можна назвати також методом нарахування амортизації пропорційно обсягу виконаних робіт.

Виробничий метод засновано на припущенні, що розмір амортизації (зносу) залежить від інтенсивності експлуатації об’єкта незалежно від терміну, тобто тривалість (кількість років) експлуатації об’єкта не впливає на суми амортизації, що нараховується).

                   
 

Щомісячна сума амортизації

 

 

Фактичний місячний обсяг продукції (робіт, послуг)

 

 

 

Виробнича ставка аморт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

Виробнича ставка амортизації

 

Вартість, що амортизується  

 

 

 

 

 

 

 

Загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство передбачає зробити, використовуючи об’єкт  

 

 

 

 

 

Сума нарахованої амортизації залежить від обсягу виконаної роботи. Сума зносу накопичується також залежно від обсягу послуг.Пропорційно обсягу виконаних робіт зменшується і залишкова вартість. Цей метод нарахування амортизації можна застосовувати в тому випадку, якщо обсяги виконаних робіт (продукції, що виготовляється, послуг, що надаються) може бути визначена досить точно.

3.6. Податковий метод нарахування амортизації ОФ

Закон про прибуток, на відміну від ПБО-7, жорстко регламентує порядок нарахування амортизації і не допускає можливості якого-небудь вибору. Тому, яикй би метод (або методи) не вибрало підприємство для нарахування амортизації у бухобліку, в податковому обліку потрібно діяти, твердо дотримуючись вимог, викладених у ст.8 Закону про прибуток, який так і називається “Амортизація”. Цей документ регламентує не тільки порядок нарахування амортизації, але й податковий облік основних фондів загалом. З погляду оподаткування інтерес викликають не основні фонди як такі, а тільки їх вплив на об’єкт оподаткування. А цей вплив проявляється, переважно, через амортизацію, оскільки на її суму зменшується прибуток, що підлягає оподаткуванню.

До основних правил податкового обліку основних фондів слід віднести:

- амортизується не вартість (як у бухобліку) ОФ, а витрати на їхнє виготовлення, придбання або поліпшення;

- об’єктом нарахування амортизації є балансова вартість групи;

- для цілей податкового обліку обов’язковий пооб’єктний облік балансової вартості основних фондів групи 1, а з 01 січня 2002 року - і для основних фондів груп 2 і 3, які будуть придбані (виготовлені) та введені в експлуатацію. До 2002 року ОФ групи 2 і 3 враховувалися за сукупною балансовою вартістю групи.

Список використаної літератури:

1. П’ять методів амортизації. Римма Грачова. //ГК, Дебет-Кредит, № 31/2000 с.28-35.

2. Амортизація у формулах та прикладах.(Римма Назарбаєва). Необоротні активи та МШП у бухгалтерському і податковому обліку: // Збірник систематизованого законодавства. Бизнес. Бухгалтерія № 30 (445), 23.07.2001 р., с.119-126.

3. Методи нарахування амортизації: вибір повинен бути усвідомленим. (Володимир Батіщев). Необоротні активи та МШП у бухгалтерському і податковому обліку: //Збірник систематизованого законодавства. Бизнес. Бухгалтерія № 30 (445), 23.07.2001 р.с. 127-132.

Реферат на тему: Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань в УкраїніПопулярні роботи

Останні реферети