Центральна Всеукраїнська 

Онлайн Бібліотека

Українські Реферати


Реферат на тему: Електронна комерція в Україні. Стан та перспективи розвитку - Страница 4

Индекс материала
Реферат на тему: Електронна комерція в Україні. Стан та перспективи розвитку
Страница 2
Страница 3
Страница 4

- Т. Струнков. Развитие Интернет и электронной коммерции в цифрах. E-commerce.ru - 2000.

- М. Шпагина. Виртуальная суть налогов // Эксперт, Интернет. - 2000. N8.

- A Framework for Global Electronic Commerce. THE WHITE HOUSE. 1997.

- Busines-to-consumer Electronic Commerce. Survey Of Status And Issues. OECD, Paris, 1997.

- Chappell C., Feindt S. Analysis of E-commerce practice in SMEs. 1999.

- E-commerce in Japan // Sybase magazine. Winter 2001. pp.11-13.

- D. Hoffman, T.Novak. Advertising Pricing Models For The World Wide Web. MIT Press. -2000.

- Leadership For The New Millenium: Delivering On Digital Progress And Prosperity. The U.S. Government Working Group On E-commerce. 3rd Annual Report. -2000.

- Measuring electronic commerce. OECD, Paris, 1997.

- J. Pitchford. E-commerce in Japan // Japan Economis Foundation Magazine. -2000 Nov/Dec.

- Schulz C., Baumgartner J. Don't panic! Do E-commerce. European Comission's Electronic Commerce Team. -2001.

- Timmers P. Business models for electronic markets // Electronic markets.- 1999.-N2. pp. 3-8.

- The Digital Economy in International Perspective: Analytical Summary and Report. Prepared by John W. Cioffi. Washington, D.C. - 1999.

- The emerging digital economy. U.S. Department of Commerce. -1998.

- The emerging digital economy II. U.S. Department of Commerce. -1999.

- The Future of E-Commerce in Asia // The Future of E-Commerce in Asia Conference. May 2000.

- Understanding The Digital Economy: The Conference Summary. mod. by Rob Shapiro, Bennett Bertenthal, John Haltiwanger, Tom Kalil, Zoe Baird, Timothy Bresnahan, Kelly Carnes, Washington D.C. -1999

ДОДАТОК 1. ВИЗНАЧЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ.[16]

"Електронна комерція - це бізнес-діяльність, пов'язана з обміном цінностей за допомогою телекомунікаційних мереж" (EITO, 1997).

"Електронна комерція - це всі форми транзакцій, пов'язаних з комерційною діяльність як організацій так і фізичних осіб, що базуються на обробці та передачі оцифрованої інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію" (OECD, 1997).

"Електронна комерція - це майже те саме, що і ведення електронного бізнесу. Вона базується на електронній обробці та передачі інформації, включаючи текстову, звукову та візуальну інформацію. Електронна комерція поєднує в собі багато процесів: електронну торгівлю товарами та послугами, доставку інформації, електронний рух капіталу, електронну торгівлю акціями, електронні накладні, комерційні аукціони, спільну розробку технологій, гуртову торгівлю, дослідження ринків, та сервісне обслуговування. До електронної комерції відносять як товари так і послуги; як традиційні види діяльності, з новими бізнес-моделями, так і нові (наприклад віртуальні торгові центри)" (Європейська Комісія, 1997)

"Що таке електронна комерція? До електронної комерції відноситься цілий набір діяльностей -- розробка продуктів, їх виробництво, реклама, комерційні транзакції, електронні рахунки -- що використовують різноманітні телекомунікаційні мережі" (ECOM, 1996)

ДОДАТОК 2. КІЛЬКІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ ІНТЕРНЕТ.[17]

Діаграма 1. Динаміка зростання кількості користувачів мережі Інтернет.

 

Діаграма 2. Кількість користувачів мережі Інтернет по регіонам (млн. чол.)

 

ДОДАТОК 3. ОСНОВНІ ЕМІТЕНТИ ЦИФРОВОЇ ГОТІВКИ.[18]

НАЗВА КОМПАНІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА

DigiCash

Повністю анонімна дворівнева система. Клієнт має рахунок у банку і власний електронний гаманець, в який і з якого він може в будь який час перевести будь яку суму з/на свій рахунок в банку. Система безкоштовна для користувачів. З Інтернет підприємств стягується 2-3% плата від накопленої суми транзакцій.

CyberCash

Основний продукт компанії - Secure Internet Payment System - система розрахунків в мережі Інтернет за рахунок кредитних карт. Крім того діє система CyberCoin спеціально для забезпечення мікроплатежів.

CheckFree

Найбільш поширена на даний момент у мережі Інтернет система електронних платежів та цифрових грошей. Найбільш придатна для регулярних платежів, оскільки розрахована на ті платежі, де виставляються рахунки. Разом з компанією CyberCash розроблено проект ChekFree Wallet - гаманець цифрової готівки. Повна анонімність не забезпечується, оскільки і компанія, і банк клієнта знають про всі здійснені транзакції.

Open Market

Ця система використовує принцип акумулювання мікроплатежів, і наступного проведення їх однією транзакцією.

NetCash

Ця система більш схожа на платежі за допомогою дорожніх чеків. Компанія лише продає спеціальні купони - 15 знакові вирази, котрими згодом клієнт може розраховуватись в мережі Інтернет. Система не анонімна, і, оскільки не використовує спеціальних засобів шифрування, не завжди безпечна.

NetBill

Дебетова система, що придатна лише для оплати інформаційних послуг. Причому клієнт отримує інформацію ще до сплати за неї, але ця інформація закодована. Після сплати клієнт отримує ключ до закодованої інформації.

Mondex

Система, що використовує smart-картки. Транзакція здійснюється безпосередньо між її учасниками, що одночасно гарантує анонімність та високий рівень безпеки. Це найбільш перспективна електронна платіжна система, що є емітентом цифрової готівки. Поки що ця готівка не використовується в мережі Інтернет, але таке використання планується, причому архітектура системи відповідає всі вимогам для використання в мережі Інтернет.

Visa Cash

Основний конкурент Mondex. Принципи роботи ті ж самі, але менша орієнтація на мережу Інтернет, оскільки компанія Visa вважає кредитні картки достатнім платіжним засобом для здійснення платежів у Інтернет.

< /p>

[1] Хоча сам автор вважає термін "мережева економіка" занадто вузьким, і не рівносильним терміну "цифрова економіка" (про це докладніше буде сказано далі), але в ЗМІ використовується саме таке визначення для першої кризи цифрової економіки.

[2] Детально ця методологія викладена у колективній праці "Understanding digital economy", що основана на матеріалах одноіменної конференці.

[3] "Understanding digital economy"

[4] "A Conference of the University of California E-conomy™ Project: analytical summary and report", John W. Cioffi, Washington D.C. 1999

[5] Англійською мовою "emerging digital economy"

[6] "Understanding digital economy"

[7] За даними "International Data Corporation" (www.idc.com)

[8] В. Аузан. B2C: Back To Colegge // Эксперт, Интернет. - 2001. N2 (10)

[9] Timmers P. Business models for electronic markets // Electronic markets.- 1999.-N2. pp. 3-8.

[10] В. Коломієць. Міжнародні інформаційні системи. ВПЦ "Київський університет". -2001. с.408-432.

[11] В. Аузан. B2C: Back To Colegge // Эксперт, Интернет. - 2001. N2 (10).

[12] Timmers P. Business models for electronic markets // Electronic markets.- 1999.-N2. pp. 3-8.

[13] У розділі використані статистичні дані наступних компаній: Forester Research, Jupiter Research, ActiveMedia, Gartner Group, BizRate, Emarketer.

[14] Как лопается интернет-пузырь // Cnews - март 2001.

[15] М. Шпагина. Виртуальная суть налогов // Эксперт, Интернет. - 2000. N8.

[16] Джерело - "Measuring electronic commerce", OECD, Paris, 1997

[17] Джерело - Nua Ltd. (www.nua.ie)

[18] А. Демидов. Digital money - электронные деньги. // Деньги. Март 1997

 

 

Реферат на тему: Електронна комерція в Україні. Стан та перспективи розвиткуПопулярні роботи

Останні реферети